Dolphin Guide - přehled rozšiřujících licencí

Kromě standardní licence Dolphin Guidu, která umožňuje používat software jednomu uživateli na jednom počítači, lze zakoupit i níže uvedené rozšiřující licence.

Další uživatel (multi-licence)

Licence pro dalšího uživatele opravňuje k instalaci softwaru se stejným sériovým číslem na další počítač ve stejném místě (např. v síti). Rozšíření licence je služba, nedodává se s ní další instalační disk ani dokumentace.

Další domácí licence (stále 1-uživatelská)

Další domácí licence opravňuje k instalaci softwaru se stejným sériovým číslem na druhý počítač v domácnosti. Tuto licenci mohou kromě původního uživatele využívat i nejbližší rodinní příslušníci. K plné licenci je možné přikoupit maximálně 2 další domácí licence. Rozšíření licence je služba, nedodává se s ní další instalační disk ani dokumentace.

Upgrade

Upgrade umožňuje aktualizovat starší verzi softwaru včetně všech přidružených domácích licencí. Při multi-licenci (licencích pro další uživatele, nikoli v domácnosti), je třeba zakoupit upgrade zvlášť pro každého dalšího uživatele.

Zpět na stránku programu Guide.

Soubory ke stažení

Na nákup pomůcky přispívají krajské pobočky Úřadu práce
podle

pol. II-1c) př. 1 vyhl. 388/2011 Sb.