Reach & Match – hrací podložka

Hra rozvíjí kognitivní, motorické a komunikační dovednosti u dětí se všemi typy hendikepu a u dětí s poruchami autistického spektra.
  • Hra je určena pro děti se zrakovým, tělesným, kombinovaným a mentálním hendikepem a pro děti s poruchou autistického spektra.
  • Rozvíjí kognitivní, motorické a komunikační dovednosti, seznamuje s Braillem.
  • Používá se ve speciálních školách i ve školách s integrovanou výukou.
  • K dispozici je metodická příručka.

Pro koho je podložka určena

Hrací podložka je určena pro:
• děti se zrakovým hendikepem,
• děti s kombinovaným postižením (mentální, tělesné),
• děti s poruchou autistického spektra.
Podložku lze používat jak ve speciálních školách, tak i ve školách s integrovanou výukou (zdravé děti si hrají společně s hendikepovanými).

Podložka, která rozvíjí nejrůznější dovednosti

Hrací podložka má dvě strany, přičemž každá z nich rozvíjí u dětí nejrůznější schopnosti a dovednosti. Jedná se o tyto oblasti:
• Rozvoj kognitivních schopností: dítě se učí poznávat tvary, vkládá je do správných otvorů a třídí podle barev.
• Sociální interakce: aktivní účast při hře, komunikace s ostatními dětmi.
• Zlepšení motorických schopností: manipulace s kostkami.
• Trénování smyslů: rozpoznání tvarů hmatem, rozlišování zvuků.
• Seznámení s Braillem, zlepšení orientace v prostoru u zrakově hendikepovaných.
• Zlepšení jazykových schopností: rozšiřování slovní zásoby.
• Potěšení a uspokojení ze hry.

Metodická příručka

Na základě spolupráce se speciálními pedagogy a dalšími odborníky byla vytvořena metodická příručka. Obsahuje hry, cviky a nápady, jak hrací podložku efektivně využít při práci s dětmi s nejrůznějšími typy hendikepu. Příručka je určena pedagogům ve speciálních školách i ve školách s integrovanou výukou, logopedům, psychologům a rodičům.

Fotogalerie