PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením

Pracoviště je určeno žákům a studentům s těžkým tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Slouží mimo jiné dětem, které nekomunikují mluvenou řečí, a dětem, od nichž není žádná zpětná vazba.
  • Dítě se vzdělává a komunikuje tím nejjednodušším způsobem – pohledem.
  • Diagnostika vnímání u dětí, od nichž není žádná zpětná vazba.
  • Podpora komunikace u dětí, které nemluví nebo mluví s obtížemi: komunikace probíhá pomocí obrázků, slov nebo písmen abecedy a je doplněna hlasovým výstupem počítače.

Komunikace pohledem

Sledování směru pohledu je snadný způsob komunikace se žáky, kteří nemluví.

Slouží k tomu oční navigace Tobii PCEye. Kamery zařízení umístěné pod monitorem počítače detekují směr pohledu a pohyb očí. Počítač řekne hlasem, na co se dítě dívá, přehraje zvuk, básničku a podobně. Výběr (akce) se provádí upřeným pohledem do jednoho místa, případně mrknutím.

Zařízení se využívá zejména u dětí s mentálním a kombinovaným postižením, Rettovým syndromem, DMO, opožděným vývojem, autismem – všude tam, kde je dítě schopno fixovat oči.

Snímání kamerou probíhá na dálku, hlava dítěte je tak zcela volná (bez brýlí, bez ukazovátek či jiného příslušenství).

Oční navigace je lehké a přenosné zařízení přichycené pod obrazovkou počítače, k počítači se připojuje do portu USB.

Tento typ oční navigace je využíván mnoha odborníky z oblasti pedagogiky, logopedie a ergoterapie, kteří pracují s těžce handicapovanými dětmi. Využívání oční navigace doporučuje také Doc. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN: "Oční navigace Tobii PCEye je vhodné řešení pro osoby s těžší formou disability (např. ALS, roztroušená skleróza, DMO, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom atd.). Výrazně zlepšuje samostatnost pacienta a možnost jeho komunikace s okolím.“

Diagnostika vnímání u dětí, od kterých není zpětná vazba

Počítačový program DiagView je navržený jako diagnostický doplněk oční navigace Tobii PCEye. Program umí na druhém počítači v síti (stolní PC, notebook, tablet, smartphone) zobrazit a v reálném čase sledovat místo, kam se testované dítě dívá, jak dlouho se na určité místo dívá a zaznamenat trasu pohybu očí po obrazovce. Umožní také zjistit, jak dlouho a jakým objektům dítě věnuje pozornost.

Výhodou je, že se pracuje na dvou počítačích, a testované dítě tak nic neruší. Program navíc diagnostiku uloží jako video i pro pozdější analýzu.

Testování hendikepovaného dítěte probíhá tak, že dítě se posadí před počítačovou obrazovku s oční navigací. Na obrazovku se mu promítají jednoduché symboly či obrázky a pedagog sleduje reakce dítěte. Obrázky mohou být animované a doplněné jednoduchými úkoly, které má dítě provést.

Komunikační program Grid 3

Program Grid 3 umožňuje žákům, kteří v důsledku zdravotního postižení vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím.

Komunikace probíhá pomocí předem připravených tabulek, které obsahují obrázky, slova nebo písmena abecedy. Veškeré tabulky lze libovolně upravovat podle potřeb uživatele, či vytvářet tabulky vlastní. Je možné měnit velikost tabulek, jejich podobu, text v jednotlivých buňkách tabulky i obrázky. Uživatelé mohou přidávat i vlastní fotografie.

Součástí programu je hlasový výstup. Když žák sestaví zprávu, program ji hlasem přečte.

Program také umožňuje zjednodušené ovládání počítače. Není nutné učit se složité prostředí Windows, žák pracuje ve zjednodušeném prostředí.

Program lze ovládat jakýmkoli způsobem - pohybem očí, pohybem hlavy, spínači, trackballem, či dotykem.

Program je plně přeložený do češtiny.

Výukový program Look to Learn

Jedná se o soubor 40 aktivit, které se ovládají pomocí oční navigace Tobii PCEye. Zábavnou formou se tak děti naučí nezbytné dovednosti, nutné pro budoucí využití počítače jako komunikační pomůcky či ovládání počítače očima.

Fotogalerie 

Soubory ke stažení