Joy Box - rozhraní pro spínače

Rozhraní, které k počítači připojujete pomocí USB. Lze k němu připojit až 12 spínačů. Z nich pro 8 lze definovat jakýkoli význam, tedy stisk jakékoli klávesy nebo kombinace, případně funkci myši. Zbylé čtyři konektory jsou pevně definované a ovládají pohyb psacího případně myšího kurzor ve vodorovném a svislém směru.

Tedy si takto můžete nadefinovat například pohyb, klepnutí, případně dvojité klepnutí myši. Či ovládání hudebního přehrávače, případně nějaké hry. Rozhraní funguje celosystémově a tedy jej akceptují všechny aplikace Windows, přičemž lze stále současně používat jak běžnou klávesnici, tak myš. 

Rozhraní Joy Box

Soubory ke stažení

Na nákup pomůcky přispívají krajské pobočky Úřadu práce
podle

pol. I-2a) př. 1 vyhl. 388/2011 Sb.