Alternativní spínače

V této kategorii jsou spínače, které se neumisťují na pracovní desku - ovládají se dechem, pohybem hlavy, stiskem v dlani, ... . Spínače se zapojují do rozhraní, které pak definuje jejich funkci.

Sip/Puff Switch

Zařízení tvořené tvarovatelnou hadičkou, kterému uživatel nádechem a výdechem předá dvě rozdílné informace. Těm poté může být ve spínačovém rozhraní přiřazen jakýkoli význam, který rozhraní podporuje. Tedy klepnutí myši, klávesa, pohyb kurzoru v určitém směru, atd ...

sip/puff switch

Pillow switch

Tlačítko s materiálem podobným textilní houbě, jejíž hmatně i zvukově indikovaný stisk lze při propojení s rozhraním nadefinovat jako jakoukoli akci klávesnice či myši, případně použít k ovládání speciální hračky. Speciální povrch dovoluje tlačítko tisknout například čelem nebo tváří. Součástí dodávky je i opíratelný textilní obal, který se na tlačítko navléká.

pillow switch

Grasp switch

Jemná rukojeť, která se drží v dlani a spíná jejím stiskem. Připojení jako standardní spínač (Jack 3,5mm). Je nutné, aby uživatel byl schopný uvolnit stisk nejdéle po dvou vteřinách, čili dobrá hybnost dlaně/prstů. Délka rukojeti 14 cm.

grasp switch

FlexAble switch

Spínač na 48cm dlouhém tvarovatelném držáku, který lze namontovat na jakoukoli běžně širokou hranu. Spínání se realizuje dotykem zepředu v jakémkoli úhlu. Tedy je výhodné jej použít pro stisk nějakou nestandartní částí těla, například pohybem celého trupu, ramene, atd ...

flexable switch

Soubory ke stažení

Na nákup pomůcky přispívají krajské pobočky Úřadu práce
podle

pol. I-2a) př. 1 vyhl. 388/2011 Sb.