PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením

Pracoviště zpřístupňuje počítač žákům a studentům, kteří mají poruchu jemné motoriky a nemohou na počítači pracovat za použití klasické myši a klávesnice. Dětem, které nekomunikují mluvenou řečí, toto pracoviště dává možnost alternativní komunikace pomocí obrázků, slov či písmen.
  • Žáci s poruchou jemné motoriky získávají přístup k počítači.
  • Možnost zjednodušené práce na počítači.
  • Podpora komunikace u žáků, kteří nemluví: komunikace probíhá pomocí obrázků, slov nebo písmen abecedy a je doplněna hlasovým výstupem počítače.

Grid 3 – všestranný asistenční program, který slouží ke komunikaci (AAK) a ovládání počítače

Program Grid 3 umožňuje žákům, kteří v důsledku zdravotního postižení vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím.

Komunikace probíhá pomocí předem připravených tabulek, které obsahují obrázky, slova nebo písmena abecedy. Veškeré tabulky lze libovolně upravovat podle potřeb uživatele, či vytvářet tabulky vlastní. Je možné měnit velikost tabulek, jejich podobu, text v jednotlivých buňkách tabulky i obrázky. Uživatelé mohou přidávat i vlastní fotografie.

Součástí programu je hlasový výstup. Když žák sestaví zprávu, program ji hlasem přečte.

Program také umožňuje zjednodušené ovládání počítače. Není nutné učit se složité prostředí Windows, žák pracuje ve zjednodušeném prostředí.

Program lze ovládat jakýmkoli způsobem - spínači, trackballem, pohybem očí, pohybem hlavy či dotykem.

Program je plně přeložený do češtiny.

Pomůcky, které nahrazují klasickou myš a klávesnici

Tělesně hendikepovaní, kteří mají zachovanou alespoň částečnou hybnost rukou, mohou počítač ovládat speciálně upravenou klávesnicí, myší (trackballem), joystickem či spínači.

Speciální klávesnice Clevy
Klávesnice má redukovaný počet kláves a fonty pro jejich popis odpovídají těm, které se děti učí ve škole. Klávesy jsou barevně odlišené, velké a dobře viditelné. Klávesnice Clevy má velmi robustní konstrukci a je odolnější než standardní klávesnice.

Trackball BigTrack
Jedná se o speciální myš, která žákům s poruchou jemné motoriky nahrazuje klasickou počítačovou myš. Trackball se chová jako velká a odolná statická myš - žák nepohybuje zařízením, pouze otáčí koulí uprostřed. Koulí lze otáčet také dlaní, zápěstím nebo předloktím, případně nohou. Žák odklepává stisky velkých tlačítek po stranách. Pokud tato tlačítka motoricky nevyhovují, lze k trackballu připojit dva spínače vhodné velikosti a tuhosti, jimiž lze tlačítka pak rovněž odklepávat.

Joystick Optima
Joystick je dalším zařízením, které žákům nahrazuj klasickou myš. Joystick dokáže ovládat kurzor myši s vysokou přesností a reaguje i na velmi jemný dotyk.

Spínače
Spínače jsou velká plastová nebo dřevěná tlačítka, která se připojí k počítači. Spínače potom mají v počítači takovou funkci, jakou si nastavíte. Můžete si pod ně navolit stisk nějaké klávesy nebo tlačítka myši. Lze je tedy použít k ovládání počítače případně i jiného zařízení. Spínače se liší velikostí, silou stisku, způsobem aktivace (stisk rukou, nohou i dalšími částmi těla, aktivace dechem).

Předpokládaná dovednost 

alespoň omezená hybnost rukou 

Fotogalerie 

Soubory ke stažení