Konference INSPO 2017

Ing. Tomáš Hrdinka ze Spektry měl na konferenci INSPO přednášku s názvem Zpřístupnění interaktivní tabule hendikepovaným žákům. Na přednášku se můžete podívat online na odkazu https://www.youtube.com/watch?v=atYJ95y_m1Q&feature=youtu.be&t=1s.

17. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se konal 25. 3. 2017 v Kongresovém centru Praha.

Spektra také prezentovala kompenzační pomůcky na stánku ve výstavní části konference.