Spektra - moderní pomůcky

Již více než 20 let nabízíme moderní kompenzační pomůcky pro klienty se zrakovým, tělesným, sluchovým či kombinovaným postižením.

Pomůžeme Vám znovu číst 

Pro zrakově postižené jsou to zejména pomůcky pro získávání informací: kamerové lupy, počítače a také telefony a tablety přizpůsobené zrakově postiženým, aby mohly sloužit jako digitální zvětšovací lupy, čtecí přístroje, elektronické zápisníky a komunikační či orientační pomůcky, a dále brailská technika

Zpřístupnění počítače, komunikace 

Nabídka pro klienty s tělesným postižením je orientována na zpřístupnění počítače, případně využití zpřístupněného počítače ke komunikaci s okolím. Nejjednodušší variantou jsou velkoplošné klávesnice či trackbally jako náhrada myši. Dále jsou to systémy pro alternativní navádění myši - ovládání počítače pohybem hlavy, ovládání počítače ústy. Pro klienty po úrazech páteře, s progresivními onemocněními (např. ALS) či pro děti s kombinovaným postižením, Rettovým syndromem máme připraveno oční ovládání Tobii

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme  

  • Předvedeme a doporučíme vhodnou pomůcku vzhledem k účelu použití.
  • Pomůžeme se získáním příspěvku na pomůcku (více o příspěvku pro zrakově postižené, pro tělesně postižené).
  • Poradíme, kde si ve Vašem okolí lze pomůcky vyzkoušet či zapůjčit.
  • Poskytneme konzultaci a podporu.
  • Tyto služby poskytujeme po celé České republice.
  • +420 241 763 416

Nová modelová řada stolních kamerových televizních lup Clearview+ výrobce Optelec-Tieman Group se vyznačuje promyšlenou modulární koncepcí s důrazem na ergonomii.

Kamera lupy snímá předlohu a její zvětšený obraz promítá na monitoru, takže silně slabozraký uživatel může s textem či grafikou v tištěné nebo psané podobě běžně pracovat (číst knihy, noviny, prohlížet mapy). Zvětšení je typicky volitelné v rozmezí 2,5 až 86 krát (podle typu monitoru a objektivu), které je běžnými optickými pomůckami obtížně dosažitelné. Čtení usnadňuje pohyblivý čtecí stolek, který též poskytuje pracovní prostor pod kamerou (pro psaní, kreslení, luštění křížovek či drobnou manuální práci).